Termeni de utilizare

Prin utilizarea site-ului web, se consideră că termenii de utilizare descrişi în această politică sunt acceptaţi în mod automat, de aceea vă rugăm să îi citiţi cu atenţie. Utilizatorul ia cunoştinţă de faptul că această declaraţie se referă şi la conţinuturile tuturor canalelor de televiziune în care AMC Networks Central Europe s.r.o. deţine interese directe sau indirecte.

Informaţiile înregistrate de serverele noastre:

În momentul accesării site-ului web, serverele noastre înregistrează automat adresele IP ale utilizatorilor, tipul sistemului de operare şi browserului folosit de aceştia, precum şi câteva alte informaţii. Exploatăm aceste informaţii exclusiv în formă centralizată şi prelucrată (agregată), în vederea corectării unor erori în serviciile noastre, îmbunătăţirea calităţii lor şi în scopuri statistice. Adresa IP şi fişierul de jurnal pot fi considerate date cu caracter personal în anumite situaţii.

Spamming, mesaje electronice de reclamă:

Datele pentru contactul personal cu utilizatorii (de exemplu, adresele de e-mail) le utilizăm exclusiv în scopurile aprobate în prealabil de către utilizator şi nu le transmitem în niciun caz terţilor fără aprobarea prealabilă a utilizatorului (cu excepţia situaţiilor prevăzute prin lege).

AMC îşi rezervă dreptul de a trimite materiale informative utilizatorilor înregistraţi pe site care prin înregistrare iau cunoştinţă de faptul că au consimţit la trimiterea acestor informaţii. Aceste mesaje electronice pot fi trimise până când utilizatorul obiectează în mod expres şi interzice trimiterea altor materiale, obiecţie care poate fi exprimată de către utilizator sub meniul „setări profil“.

Date care permit contactarea fizică a utilizatorilor:

Pe pagina www.amcnipress.tv este necesară înregistrarea vizitatorului pentru a putea accesa informaţiile de pe interfaţă. În toate cazurile, indicăm care sunt datele „obligatorii“ pe care le solicităm. În acest caz, termenul obligatoriu nu înseamnă caracterul obligatoriu al înregistrării datelor, ci faptul că fără completarea anumitor câmpuri înregistrarea va fi nereuşită.

Când solicităm vizitatorului date cu caracter personal pe pagina web, vizitatorul poate decide liber, după citirea şi înţelegerea textului informativ necesar, dacă furnizează sau nu informaţiile solicitate. Însă vizitatorul trebuie să ştie faptul că dacă nu furnizează datele cu caracter personal necesare solicitate, nu se va putea înregistra pe pagina amcnipress.tv, astfel nu va putea accesa informaţiile de pe pagină.

Utilizatorul are obligaţia de a furniza date autentice în cadrul înregistrării şi de a le actualiza dacă survine orice modificare în privinţa oricărei date. Dacă utilizatorul a indicat date neconforme cu realitatea sau incomplete, AMC poate şterge înregistrarea fără nicio obligaţie de înştiinţare prealabilă.

Prin înregistrare, utilizatorul recunoaşte că furnizarea datelor este voluntară, bazată pe informaţii clare şi corespunzătoare, şi consimte ca AMC şi un terţ desemnat de acesta să opereze datele sale.

Utilizatorul declară că este informat corespunzător cu privire la reglementările aplicabile privind protecţia datelor, drepturilor şi obligaţiilor sale rezultate din acestea, căile de atac, toate faptele legate de operarea datelor şi persoanele care au dreptul de a opera datele, că a înţeles aceste informaţii şi declară că furnizează datele în mod voluntar.

Politica AMC actuală privind protecţia datelor

Prin înregistrare, Utilizatorul consimte ca AMC să-i transmită buletine de ştiri şi mesaje electronice cu scop de marketing legate de emisiunile sale, la adresa de e-mail indicată de Utilizator.

Datele le utilizăm exclusiv în scopurile aprobate în prealabil de către utilizator sau în scopurile prevăzute prin lege şi nu le transmitem în niciun caz terţilor (cu excepţia situaţiilor prevăzute prin lege).

Operatorul distruge automat şi ireversibil datele cu caracter personal în cazul încetării scopului de utilizare sau la cererea dvs.

Excluderea răspunderii:

Ţinând cont de faptul că internetul este o reţea deschisă ce nu se poate considera sigură, AMC exclude orice răspundere pentru daune produse prin distrugerea, întârzierea sau alte erori ale mesajelor transmise pe cale electronică.

La vizionarea înregistrărilor video, redacţia AMC nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele probleme tehnice apărute pe partea utilizatorului în timpul vizionării.

Drepturi de autor:

Conţinutul site-ului web, dacă nu s-a menţionat altfel, reprezintă proprietatea intelectuală a AMC, care astfel se poate folosi doar în anumite limite legale.

Materialele incluse pe site-ul web sunt protejate prin drepturi de autor şi orice utilizare neautorizată a lor poate încălca legislaţia privind drepturile de autor, brevetele (protecţia brevetelor) şi altor reglementări legale.

Utilizatorul ia cunoştinţă de faptul şi acceptă că poate utiliza conţinuturile descărcate de pe site-ul www.amcnipress.tv exclusiv cu bună credinţă, în mod echitabil, cu respectarea intereselor legitime ale AMC şi terţilor, într-o manieră care nu ofensează şi nu dăunează imaginii AMC, în caz contrar comunicarea fiind considerată utilizare neautorizată. Această prevedere se aplică în special cazurilor în care prin sau cu ajutorul conţinuturilor descărcate, o persoană terţă sau AMC sunt prezentate într-o lumină negativă sau dacă aceste conţinuturi sunt folosite auxiliar în asemenea medii. Utilizatorul ia cunoştinţă de faptul că în cazul în care AMC sesizează o astfel de situaţie, are dreptul de a-l şterge automat pe utilizator - fără notificare prealabilă - şi acesta va răspunde pentru toate daunele materiale, nemateriale şi/sau încălcări de drepturi cauzate în cadrul utilizării conţinuturilor descărcate de acesta sau apărute în alt fel în legătură cu acestea.

La somaţia de către AMC, utilizatorul are obligaţia de a îndepărta fără întârziere (cel târziu în termen de 1 zi calendaristică) conţinuturile descărcate de pe pagina www.amcnipress.tv faţă de a căror utilizare AMC ridică obiecţie din orice motiv. AMC nu are obligaţia de a motiva somaţia privind îndepărtarea, în afară de indicarea obiecţiei. În cazul în care orice persoană terţă sau autoritate sau instanţă judecătorească formulează orice pretenţii sau intentează acţiuni împotriva AMC din cauza conţinuturilor descărcate de utilizator sau în legătură cu utilizarea acestora, utilizatorului îi revine obligaţia exclusivă de a răspunde. Utilizatorul are obligaţia de a compensa orice daune, dezavantaje materiale şi costuri suportate de AMC din cauza oricărei conduite ilegale a utilizatorului sau în legătură cu aceasta, inclusiv consecinţele şi orice cheltuieli legate de orice acţiune în instanţă sau altă procedură intentată împotriva AMC.

În orice utilizare a conţinuturilor descărcate de către el, utilizatorul are obligaţia de a indica exact sursa.

Alte prevederi:

AMC are dreptul de a modifica oricând conţinutul acestor termeni de utilizare din proprie iniţiativă, de aceea vă recomandăm să studiaţi pagina web din când în când pentru a avea cunoştinţă întotdeauna de informaţiile actuale aplicabile.

Erori apărute:

Informaţiile afişate pe site-ul web sunt exclusiv în scop de informare, AMC Networks Central Europe s.r.o. nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru exactitatea sau caracterul actual al acestora.

AMC poate modifica oricând prezenţii termeni de utilizare, modificare pe care o va anunţa pe pagina web www.amcnipress.tv.

Necunoaşterea conţinutului acestor Termeni de utilizare şi Politicii privind protecţia datelor nu exonerează utilizatorul de obligaţia sa de a le respecta.